การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exศาศวรรฒ สังข์สุข, "Relationships among Exerohilum turcicum strains occur in Thailand and some adjacent countries", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น