ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Automatic control techniques review: part 2", วิศวกรรมสาร ม.เกษตรศาสตร์, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 83-98