การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic Properties of the Dilute Magnetic Semiconductor Zn1-xCoxO Nanoparticles", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 3637-3645