การติดตามเสือดาวอินโดจีน ในพื้นที่ป่าภาคตะวันตกและพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี