ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี้ยง