การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กเพื่อลดปัญหา มลพิษทางอากาศภายในอาคารบริเวณพื้นที่ที่มีความไวต่อการได้รับผลกระทบในภาคเหนือของประเทศไทย