โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมโตรงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

Publish Year International Journal 1
2018 exIshida, Y., exOya, A., inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTrakulphudphong, C., exDenpaiboon, C., exFujimoto, M., exFukagawa, R., "Estimation of initial void ratio of consolidated clay based on one-dimensional consolidation theory", International Journal of GEOMATE , ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 52-57

แสดงความคิดเห็น

(0)