ปัจจัยที่มีผลความเเข็งแรงของรอยเชื่อมผ้าใบจากการเชื่อมด้วยลมร้อน

Publish Year National Conference 1
2017 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, "อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการเชื่อมลมร้อนสำหรับผ้าทอทางสถาปัตยกรรม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, เมือง นครนายก ประเทศไทย