การศึกษาแบคทีเรียก่อโรคและผลของสารเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิม

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shift to Tilapia Business in Thailand", 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2017, 22 - 24 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย