เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง

Publish Year International Conference 1
2016 exธนัชชา สุวรรณ, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant and antifungal activities of six thai herbs and spices", The 6the international Conference and Natural Products for Health and Beauty(์Natpro6), 21 มกราคม 2016 - 23 มกราคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exนางสาวธนัชชา สุวรรณ, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยั้บยั้งเชื้อราก่อโรคพืชของพืช 6 วงศ์", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2015 exกัญสิรี เคหะวัฒกานนท์ , exWanpen Laosripaiboon, exนายสุวัชชัย จรัสโสภณ, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนุพันธ์คูมารินส์และฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, ไทย นครปฐม ประเทศไทย