พัฒนาระบบการเตรียมน้ำอ้อยสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย