การตรวจสอบรอยร้าวไข่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, exพัชราภรณ์ พรหมสุรินทร์, "การตรวจหารอยร้าวของไข่ภายใต้ระบบสุญญากาศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 508-519