ผลการรีโทรเกรดและการอบแห้งแบบขั้นที่มีต่อการย่อยแป้งของแผ่นข้าวเหนียวอบกรอบ

Publish Year International Journal 1
2016 exKiyoshi Kawai, exKana Hando, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exYoshio Hagura, "Effect of stepwise baking on the structure, browning, texture, and in vitro starch digestibility of cookie", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ ุุ66, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 384-389