ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ Goose parvovirus และ Muscovy duck parvovirus ที่แยกได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาติในประเทศไทย