การสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาอาหารอีสาน Product Champion สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย