การพัฒนาวัสดุไฮบริดชนิดใหม่ที่มีสมบัติเด่นสามประการจากพอลิแลกติกแอซิดและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์:สมบัติเชิงกล สมบัติด้านเชื้อแบคทีเรียและสมบัตินำไฟฟ้า