คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriyan Supapvanich, "Proximate compositions and bioactive compounds of edible wild and cultivated mushrooms from Northeast Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 432-436