การศึกษาการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการอนาม็อกภายใต้การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของแอมโมเนียมและไนไตรท์ และพีเอช

Publish Year International Conference 3
2013 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. เฉลิมราช วันทวิน, "New Aspect of Nitrogen Removal by Biotechnologies on Attached Growths Reactor", The Second EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental Change", 15 - 17 พฤษภาคม 2013, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exNitirus Sasuk, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTrairat Muangthong-on, exรศ. ดร. เฉลิมราช วันทวิน, "Nitrous Oxide Production of Enriched Anammox Culture", The 3rd International Symposium on Engineering, Engergy and Environment , 17 - 20 พฤศจิกายน 2013, Bangkok สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2012 exPensiri Prachakittikul, exCHALERMRAJ WANTAWIN, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Inhibition of Sulphide on Autotrophic Nitrogen Removal", 2012 International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET), 26 - 27 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย