ผลของความดันสูงและการแอนนีลต่อสมบัติพรีไบโอติกของสตาร์ชข้าวที่ทนต่อการย่อย

Publish Year International Journal 2
2018 exWattananapakasem, I., exCostabile, A., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Slow digestible colored rice flour as wall material for microencapsulation: Its impacts on gut bacterial population and metabolic activities", Food Research International, ปีที่ 103, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 182-191
2018 exWattananapakasem, I, exvan Valenberg, HJF, exFogliano, V, exCostabile, A, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Synbiotic Microencapsulation from Slow Digestible Colored Rice and Its Effect on Yoghurt Quality", FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 1111-1124
Publish Year International Conference 1
2017 exIsara Wattananapakasem, exAdele Costabile, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Microencapsulation of Synbiotic Resistant Purple Rice with Inulin", Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, Bitec ฺBangkok