การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exอ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง, exภูมรินทร์ เสือคล้าย, exมิญช์ คร้ามอยู่, "Effect of Plant Extracts on Biofilm Formation from Pseudomonas aeruginosa", The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย