ผลการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารที่มีแหล่งพลังงานต่างกันต่อสมรรภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ