การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตี้คอรั่มเพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอัลฟลาท๊อกซิน