การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง

Publish Year International Journal 2
2015 exPATCHARA Sukonrat, exChitnarong Sirisathitkul, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exC. Sriphung, "MAGNETIC PROPERTIES OF SPUTTERED COBALT FILMS ON X-RAY LITHOGRAPHIC SUBSTRATES", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-9
2011 exPATCHARA Sukonrat, exCHANWUT Sriphung, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exChitnarong Sirisathitkul, "Characterization of Cobalt Films on X-ray Lithographic Micropillars", Advanced Materials Research, ปีที่ 335-336, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1000-1003