การเพิ่มจำนวนชุมชนที่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมจากการดำเนินโครงการด้านพลังงานชีวภาพในชนบทของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 exApichai Puntasen, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapon Sreshthaputra, exJoost Siteur, "Challenges associated with replicating successful bioenergy projects in Thailand", Sustainable bioenergy in Asia: Rural development, food prices and climate change, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 89-96
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 63, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 79-84