การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพื่อการทำนายค่า 1H-NMR chemical shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทำละลาย

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWilhelm J. Holzschuh, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Extending MD-ONIOM2 Modelling: Predicting 1H-NMR of the Acidic Protons of Aniline in a Highly Polar Solvent", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Affordable Modelling of H-bonded Solutes Using MD-ONIOM2.", The World Association of Theoretical and Computational Chemists, 13 - 19 กันยายน 2008, เครือรัฐออสเตรเลีย