การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Trade-off analysis of packaging attributes for foods and drinks", British Food Journal, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 139-156
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Consumers’ perspectives and trade-off on packaging functions", 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2008, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย