Conference

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาด้วยแป้งกล้วย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 (ISBN: 9786162785108)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-