Conference

Article
การศึกษาและออกแบบเครื่องปอกเปลือกกล้วยดิบ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
28 - 29 มีนาคม 2019
Location
เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-