Conference

Article
การวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมของการยึดจับโครงสร้างด้วยน็อตคู่ที่วางขนานและเยื้องกันโดยมีแรงกระทำไม่ผ่านศูนย์กลาง
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215322 ชื่อวิชา Aircraft Structure II,8 ก.ค. 2014 - 8 ก.ค. 2014