Conference

Article
การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในสภาพความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน
Conference
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 13 (ISBN: 9786169225720)
Class
ชาติ
Date
21 - 23 มิถุนายน 2016
Location
สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-