Conference

Article
การควบคุมแรงแบบอิมพีแดนซ์ด้วยตัวสังเกการณืสัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมานที่ไม่จำเป็นต้องใช้เซนเซอร์วัดแรงสำหรับหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อมือ
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON-37
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205362 ชื่อวิชา Linear Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205564 ชื่อวิชา Adaptive Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205561 ชื่อวิชา Dynamical Systems & Control,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015