Conference

Article
การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านโดยใช้การควบคุมแรงบิดโดยตรงร่วมกับการควบคุมปรับตัวเองอ้างอิงแบบจำลองที่ปรับปรุงแล้ว
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34
Class
ชาติ
Date
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-