Conference

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

สาหร่ายผักกาดแผ่นทอดกรอบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01254498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01254472 ชื่อวิชา Fish Processing I,7 ก.ย. 2011 - 7 ก.ย. 2011