Copyrights

Article
โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสำหรับสัตว์น้ำบนโทรศัพท์มือถือ
Proprietor
Kasetsart University
License ID
353113
Class
ชาติ
Grant Date
31 มีนาคม 2017
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251462 ชื่อวิชา Aquaculture Pond Construction,20 มี.ค. 2018 - 20 มี.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251371 ชื่อวิชา Aquatic Animal Feed,8 พ.ค. 2017 - 8 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ แหล่งทุน :สำนักนายกรัฐมนตรี,10 พ.ย. 2017 - 31 มี.ค. 2018