ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

"พริกAgrobacterium-mediated transformationanther cultherAnther cultureanther culture'anthracnose diseaseanthracnose disease anthracnose resistanceBoronCalciumCapsicum annuumcapsicum sp.Chemical constituents in plantschemical fertilizerschinese morning glorychromosome doublingcucumberCucumber Mosaic VirusCucumber Mosaic Virus (CMV)disease resistancedisease resistance genedouble haploiddoubled haploidFlow cytometryhaploidkanamycinlarger DNA fragmentsMelonnptIIOcimum tenuiflorum L.oryzalinparthenocarpypepperPhytochemistrySacred basilsoil amendmentsTetraploidtomatotransgenic plantstransgenic tomatoกล้วยหอมกะเพราการกลายพันธุ์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่วการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงรังไข่การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมการศึกษาพฤกษเคมีการแสดงออกของยีนความต้านทานโรค Anther cultureความต้านทานโรคแอนแทรคโนส ความแปรปรวนทางพันธุกรรมความอุดมสมบูรณ์ดินแคลเซียม โบรอน แตงเทศฐานข้อมูลพันธุกรรมกล้วยไทยดับเบิลแฮพลอยด์ดับเบิลแฮพลอยดเตตระพลอยด์เตตราพลอยด์แตงกวาแตงเทศแตงเทศ พันธุ์ วัสดุปลูกถั่วเขียวผิวมันเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืชเทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูกปรับปรุงพันธุ์ปริมาณน้ำสัมพัทธ์ปริมาณโพรลีนปุ๋ยทางใบผักบุ้งจีน ปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน ชุดดินปากช่องพริกพริกดับเบิลแฮพลอยด์โพแทสเซียมคลอไรด์ โพแทสเซียมซัลเฟต เมล่อนโฟลไซโตมิทรี Holy basilมะหาดยากำจัดศัตรูพืชโรคตายพรายโรคราน้ำค้างโรคเหี่ยวกล้วยโรคแอนแทรคโนส anther culturโรคแอนแทรคโนส anther cultureฤทธิ์การต้านมะเร็งละอองเกสรฉายรังสีสภาวะเครียดแล้งสายพันธุ์แท้สารประกอบฟลาวานสารลดแรงตึงสารลดแรงตึงผิว การให้ปุ๋ยทางใบ ฝรั่งสารลดแรงตึงผิว สารกำจัดศัตรูพืช ข้าวโพดหวานเอทิลมีเทนซัลโฟเนตไอโอไดด์ ไอโอดีน แตงเทศแฮพลอยด์

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 75 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 9 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)