รางวัลคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2023

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลคณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2023 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์,"ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕", , กระทรวงศึกษาธิการ, Apr 3 2023

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320172016 >>
Publish Year Output Award 1
2023 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์,"Development web spatial database system of the Royal Projects under the Inspiration of King Rama IX", รางวัลรองชนะเลิศผลงานนวัตกรรม งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 28 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201820172016 >>