Award

Article
"เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า
Award
รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2
Branch
-
Doner
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Class
ชาติ
Received
5 ตุลาคม 2009
Related Link
-