Person Image

  Education

  • Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University , AUSTRALIA, 2547
  • M.Sc.Tech. (Engineering Materials), The University of New South Wales, AUSTRALIA, 2543
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  Activation energyActive PackagingAmphiphilic polymerAntimicrobial filmantimicrobial packagingascorbyl dipalmitatebakery productsBasilBetta splendensBiopolymerCashew nutCassava-flour-based baked productcellulose-based packaging filmChickencinnamaldehydecinnamon oilclove oilCO2coatingColorColor changecurcuminDairy productDiffusionedible filmEssential oilEugenolFood packagingfreshnessFreshness indicatorGolden strandsHydroxypropyl methylcelluloseIndian gooseberryIndicatorInfant milk powder formulaIntelligent PackaginglinaloolMacadamia nutMacropodinaeMetabolitesMethylcelluloseMethylchavicolNanocompositenanoparticlesOrnamental fishornamental speciesoxygen indicatorpackagingpaperboardpaperboard packagingperciformpH dyePlant extractpropertiesRancidityResponse surface methodologysacrificial electron donorShelf lifeSiamese fighting fishSilica nanoparticleSpoilageSyzygium aromaticumThermochromismtime-temperature indicatorTotal volatile basic nitrogenvanillinVolatile compoundsการแข่งขันการบรรจุแบบวินิจฉัยการบรรจุอาหารเกษตรเทคโนโลยีการบรรจุนักวิจัยขั้นสูงบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศบรรจุอัจฉริยะพอลิเมอร์ชีวภาพฟลูอิดไดซ์เบดฟิล์มฉลาดฟิล์มทางการบรรจุฟิล์มอินดิเคเตอร์ภาชนะบรรจุภาชนะบรรจุอาหารแช่แข็งมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองสร้างความพร้อมสายการบรรจุสารเคลือบบริโภคได้สารต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial agents)สาหร่ายพวงองุ่นอนุภาคนาโนอบแห้งอัตราการซึมผ่านของก๊าซอัตราการหายใจอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารที่ไวต่อความชื้นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์สีอุณหภูมิเอทานอลเอนไซม์

  Interest

  Active packaging technology with an emphasis on controlled and released packaging , Intelligent packaging technology with an emphasis on diagnostic packaging , Research Methodology

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 119 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 78 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 46 เรื่อง (เชิงวิชาการ 46 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 32 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 21 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Efficacy of polyethylene-based antimicrobial films containing principal constituents of basilSuppakul P., Sonneveld K., Bigger S., Miltz J.2008LWT - Food Science and Technology
  41(5),pp. 779-788
  93
  2Development of time-temperature indicator based on polydiacetylene/silica nanocomposite for monitoring fresh skinless chicken breast qualityNopwinyuwong A., Rukchon C., Nandhivajrin C., Boonsupthip W., Pechyen C., Suppakul P.201419th IAPRI World Conference on Packaging 2014: Responsible Packaging for a Global Market
  ,pp. 533-538
  2
  3Active and intelligent packaging: The indication of quality and safetyJanjarasskul T., Suppakul P., Suppakul P.2018Critical Reviews in Food Science and Nutrition
  58(5),pp. 808-831
  101
  4Texture of Glassy Tapioca-Flour-Based Baked Products as a Function of Moisture ContentKulchan R., Suppakul P., Boonsupthip W.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
  ,pp. 591-598
  3
  5Effect of air temperature and velocity on moisture diffusivity in relation to physical and sensory quality of dried pumpkin seedsUddin Z., Suppakul P., Boonsupthip W.2016Drying Technology
  34(12),pp. 1423-1433
  19
  6Formation of polydiacetylene/silica nanocomposite as a colorimetric indicator: Effect of time and temperatureNopwinyuwong A., Boonsupthip W., Pechyen C., Suppakul P.2013Advances in Polymer Technology
  32(SUPPL.1)
  12
  7Antimicrobial and antioxidant activities of betel oilSuppakul P., Sanla-Ead N., Phoopuritham P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 91-100
  17
  8Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging filmsSuppakul P., Sonneveld K., Bigger S., Miltz J.2011LWT - Food Science and Technology
  44(9),pp. 1888-1893
  67
  9Novel, bioactive film based on methylcellulose incorporated with quercetin-loaded nanoparticles: Bifunctional antioxidant and ultraviolet-shielding propertiesNantapreecha K., Pratheepthinthong S., Sane A., Suppakul P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 121-138
  0
  10Development and characterization of Poly (lactic acid)/fish water soluble protein composite sheets: A potential approach for biodegradable packagingSaiwaew R., Suppakul P., Boonsupthip W., Boonsupthip W., Pechyen C.2014Energy Procedia
  56(C),pp. 280-288
  9
  11Fabrication of Novel Bioactive Cellulose-Based Films Derived from Caffeic Acid Phenethyl Ester-Loaded Nanoparticles via a Rapid Expansion Process: RESOLVSaelo S., Assatarakul K., Sane A., Suppakul P., Suppakul P.2016Journal of Agricultural and Food Chemistry
  64(35),pp. 6694-6707
  15
  12Development and characterization of a prototype of a lactic acid-based time-temperature indicator for monitoring food product qualityWanihsuksombat C., Hongtrakul V., Suppakul P.2010Journal of Food Engineering
  100(3),pp. 427-434
  78
  13Response modelling of time-temperature indicator based on polydiacetylene/silica nanocompositeNopwinyuwong A., Nandhivajrin C., Boonsupthip W., Pechyen C., Suppakul P.201419th IAPRI World Conference on Packaging 2014: Responsible Packaging for a Global Market
  ,pp. 539-544
  1
  14The effect of weave pattern on the mode-I interlaminar fracture energy of E-glass/vinyl ester compositesSuppakul P., Bandyopadhyay S.2002Composites Science and Technology
  62(5),pp. 709-717
  71
  15Assessment of synergistic effects on antimicrobial activity in vapour- and liquidphase of cinnamon and oregano essential oils against Staphylococcus aureusDoi N., Sae-Eaw A., Suppakul P., Suppakul P., Chompreeda P.2019International Food Research Journal
  26(2),pp. 459-467
  1
  16Developing a novel colorimetric indicator for monitoring rancidity reaction and estimating the accelerated shelf life of oxygen-sensitive dairy productsKulchan R., Kulchan R., Boonsupthip W., Jinkarn T., Suppakul P., Suppakul P.2016International Food Research Journal
  23(3),pp. 1092-1099
  9
  17Antioxidant activities of curcumin and ascorbyl dipalmitate nanoparticles and their activities after incorporation into cellulose-based packaging filmsSonkaew P., Sane A., Suppakul P.2012Journal of Agricultural and Food Chemistry
  60(21),pp. 5388-5399
  66
  18Food packaging improvement: An effective means to promote international tradeSiripatrawan U., Sanguandeekul R., Luangsa-Ard N., Suppakul P.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
  ,pp. 175-179
  0
  19Empirical modeling of moisture sorption characteristics and mechanical and barrier properties of cassava flour film and their relation to plasticizing-antiplasticizing effectsSuppakul P., Chalernsook B., Ratisuthawat B., Prapasitthi S., Munchukangwan N.2013LWT - Food Science and Technology
  50(1),pp. 290-297
  70
  20Development of a novel Mohr’s salt-based indicator for monitoring sea bass (Lates calcarifer) fillet spoilage in chilled storagePathanasriwong K., Wannawisan N., Pratheepthinthong S., Sane A., Suppakul P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(6),pp. 633-640
  0
  21Efficacy of cellulose-based coating on enhancing the shelf life of fresh eggsSuppakul P., Jutakorn K., Bangchokedee Y.2010Journal of Food Engineering
  98(2),pp. 207-213
  41
  22Multifunctional anthraquinone-based sensors: UV, O2 and timeKhankaew S., Mills A., Yusufu D., Wells N., Hodgen S., Boonsupthip W., Suppakul P., Suppakul P.2017Sensors and Actuators, B: Chemical
  238,pp. 76-82
  19
  23Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked product by using empirical models and activation energy for water vapor permeability of polyolefin filmsKulchan R., Boonsupthip W., Suppakul P.2010Journal of Food Engineering
  100(3),pp. 461-467
  32
  24Active packaging technologies with an emphasis on antimicrobial packaging and its applicationsSuppakul P., Miltz J., Sonneveld K., Bigger S.2003Journal of Food Science
  68(2),pp. 408-420
  629
  25Novel color change film as a time–temperature indicator using polydiacetylene/silver nanoparticles embedded in carboxymethyl celluloseSaenjaiban A., Singtisan T., Suppakul P., Jantanasakulwong K., Punyodom W., Rachtanapun P.2020Polymers
  12(10),pp. 1-14
  7
  26Characterization of antimicrobial films containing basil extractsSuppakul P., Miltz J., Sonneveld K., Bigger S.2006Packaging Technology and Science
  19(5),pp. 259-268
  51
  27Antimicrobial activity of cinnamaldehyde and eugenol and their activity after incorporation into cellulose-based packaging filmsSanla-Ead N., Jangchud A., Chonhenchob V., Suppakul P.2012Packaging Technology and Science
  25(1),pp. 7-17
  137
  28Natural extracts in plastic food packagingSuppakul P.2011Multifunctional and Nanoreinforced Polymers for Food Packaging
  ,pp. 421-459
  3
  29Antioxidant properties of selected plant extracts and application in packaging as antioxidant cellulose-based films for vegetable oilPhoopuritham P., Thongngam M., Yoksan R., Suppakul P.2012Packaging Technology and Science
  25(3),pp. 125-136
  18
  30Acute toxicity and anaesthetic effect of clove oil and eugenol on Siamese fighting fish, Betta splendensPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
  25(1),pp. 163-175
  13
  31Development of a novel colorimetric indicator label for monitoring freshness of intermediate-moisture dessert spoilageNopwinyuwong A., Trevanich S., Suppakul P.2010Talanta
  81(3),pp. 1126-1132
  138
  32Anaesthetic efficacy of clove oil-coated LDPE bag on improving water quality and survival in the Siamese fighting fish, Betta splendens, during transportationPattanasiri T., Taparhudee W., Suppakul P., Suppakul P.2017Aquaculture International
  25(1),pp. 197-209
  5
  33Shelf life extension of "fios de ovos", an intermediate-moisture egg-based dessert, by active and modified atmosphere packagingSuppakul P., Suppakul P., Thanathammathorn T., Samerasut O., Khankaew S., Khankaew S.2016Food Control
  70,pp. 58-63
  7
  34Efficacy of superior antioxidant Indian gooseberry extract-incorporated edible Indian gooseberry puree/methylcellulose composite films on enhancing the shelf life of roasted cashew nutSuppakul P., Suppakul P., Boonlert R., Buaphet W., Sonkaew P., Luckanatinvong V.2016Food Control
  69,pp. 51-60
  24
  35Antimicrobial properties of basil and its possible application in food packagingSuppakul P., Miltz J., Sonneveld K., Bigger S.W.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
  51(11),pp. 3197-3207
  261
  36Cinnamaldehyde and Eugenol: Use in Antimicrobial PackagingSuppakul P.2016Antimicrobial Food Packaging
  ,pp. 479-490
  6
  37Blend of polypropylene/poly(lactic acid) for medical packaging application: Physicochemical, thermal, mechanical, and barrier propertiesPloypetchara N., Suppakul P., Atong D., Pechyen C.2014Energy Procedia
  56(C),pp. 201-210
  92
  38Effect of nano-semiconductors and sacrificial electron donors on color transition of a novel UV-activated bio-oxygen indicatorKhankaew S., Boonsupthip W., Nandhivajrin C., Pechyed C., Suppakul P.201419th IAPRI World Conference on Packaging 2014: Responsible Packaging for a Global Market
  ,pp. 88-97
  2
  39Effect of cationic surfactants on characteristics and colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicatorNopwinyuwong A., Kitaoka T., Boonsupthip W., Boonsupthip W., Pechyen C., Suppakul P.2014Applied Surface Science
  314,pp. 426-432
  13
  40Moisture sorption characteristics of cassava flour filmSuppakul P.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
  ,pp. 113-117
  7
  41Loss of AM additives from antimicrobial films during storageSuppakul P., Sonneveld K., Bigger S., Miltz J.2011Journal of Food Engineering
  105(2),pp. 270-276
  47
  42Development of a food spoilage indicator for monitoring freshness of skinless chicken breastRukchon C., Nopwinyuwong A., Trevanich S., Jinkarn T., Suppakul P.2014Talanta
  130,pp. 547-554
  149
  43Effects of nanoparticle concentration and plasticizer type on colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicatorNopwinyuwong A., Kaisone T., Hanthanon P., Nandhivajrin C., Boonsupthip W., Boonsupthip W., Pechyen C., Suppakul P.2014Energy Procedia
  56(C),pp. 423-430
  6
  44Preparation of polydiacetylene vesicle and amphiphilic polymer as time-temperature indicatorNopwinyuwong A., Boonsupthip W., Pechyen C., Suppakul P.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 552-555
  9
  45Practical design of a diffusion-type time-temperature indicator with intrinsic low temperature dependencySuppakul P., Suppakul P., Kim D., Yang J., Lee S., Lee S.2018Journal of Food Engineering
  223,pp. 22-31
  14