Award

Award
รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564
Branch
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
Doner
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
Class
ชาติ
Obvious
โครงการ การวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์และกาาก่อโรคใบไหม้ผักตบชวาที่เกิดจากเชื้อรา Paramyrothecium สายพันธุ์ KKFC448
Received
14 ธันวาคม 2021
Related Link
-