Award

Article
ประสิทธิภาพของการย้อมสีร่วมกับสารสร้างพันธะข้ามในผ้าไหมไทย
Award
รางวัลดีเด่นอันดับ 1
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
22 กันยายน 2008
Related Link
-