Journal

On isomorphisms of SU-algebras
Scientia Magna (ISSN: 15566706)
7
2
39-44
กันยายน 2011
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การตรวจสอบความแจ่มชัดของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาพีชคณิตเอกภาพและการประยุกต์ แหล่งทุน :สวพ.,1 ส.ค. 2011 - 30 พ.ย. 2011