Journal

ผลของโปรแกรมการฝึกการประสานสัมพันธ์ประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกโยคะที่มีต่อความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวและความอ่อนตัวในนักกีฬาฟุตซอล
วิทยาศาสตร์ คชสาส์น (ISSN: 29850835)
45
2
36-42
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-