Journal

การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและปุ๋ยโพแทสเซียม
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
54
1
1-27
มกราคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-