Journal

ผลการออกกำลังกายแบบพิลาทิส และการยืดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ต่อ อาการปวดกล้ามเนื้อทราพีเซียสในผู้มีปัญหาออฟฟิศซินโดรม
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
47
2
242-250
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-