ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Anterior cruciate ligament reconstructionAssignment name checking methodbalancing abilitybasic educationcomputer assisted instructionDevelopmenteducational institutionsexerciseFingerprint scannerFinite element analysisFunctional Anatomy and Human Movementfunctional balance traininghigher educationhigh-heeled shoesmanaging sportMetabolic SyndromeMotion AnalysisNormsosteoporosisPhysical Fitness TestRehabilitation Sciencesroundhouse kickrunningSkeletal systemsport management guidelinesStress fracturetalented athleteThai Dancing ExerciseWheelchair basketballการกระโดดสูงการจัดการกีฬาการเช็คชื่อส่งงานการทรงตัวการทรงตัว การออกก าลังกายแบบแอโรบิค รำไทยประยุกต์ การทรงตัวขณะที่ร่างกายเคลื่อนที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการนวดการนวดด้วยหินร้อนการนวดเพื่อสุขภาพ และกีฬา (Massage for Health and Sport)การนั่งแช่ในอ่างนำ้วนการบาดเจ็บจากการกีฬาการปฏิรูปการเผาผลาญพลังงานการพัฒนาการฟื้นสภาพการยศาสตร์คิเนซิโอเทปเครื่องช่วยเดินเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องจักรยานชีวกลศาสตร์ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬานวดศีรษะน้ำมันหอมระเหยชนิดไพลแนวทางการจัดการการกีฬาแนวทางการจัดการกีฬาแนวเส้นรููปดาวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายป้องกันปัญหาทางตาโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวผู้สูงอายุผู้สูงอายุแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพนักงานนวดแผนไทยพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพและกีฬาภาวะกระดูกพรุนมวลกระดูกมหาวิทยาลัยมิติมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวมุมของกระดูกสันหลังส่วนเอว และกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลเมตาบอลิซึมของกระดูกระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบประสาทแรงคืนตัวของเทปแรงดันที่กระทำต่อก้นโรคหัวใจล้มวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไปวิ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาจักรยานวิทยาศาสตร์สุขภาพเวชศาสตร์การกีฬาศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสภาวะทางสุขภาพสมรรถภาพทางกายอวัยวะภายในออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ จิตใจออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง อัตราการเต้นหัวใจอัตราความชุกอัลตร้าซาวด์อาการปวดคอเรื้อรังอุปกรณ์แอปพลิเคชั่น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 114 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 66 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 46 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 32 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)