Journal

การศึกษาคำที่มีส่วนท้ายพยางค์กลุ่ม Tong ในเอกสารเซียนหลัวก่วนอี้อี่ว์
ภาษาและภาษาศาสตร์ (ISSN: 08571406)
39
2
51-70
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-