Journal

Article
การสร้างประชากรของแตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Journal
ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (ISSN: 0125104x)
Volume
57
Issue
1
Year
ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012
Page
63-71
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-