Journal

Article
ผลของสารเคลือบผิวว่านหางจระเข้ที่มีต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายของหอมแดงตัดแต่ง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
50
Issue
3(special)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
119-122
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)