Journal

วัสดุกันความร้อนฝ้าเพดานจากวัสดุเชิงประกอบนาโนระหว่างดินขาวตามธรรมชาติและคาร์บอน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
25
4
702-713
กรกฎาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาวัสดุกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างดินขาวและคาร์บอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203231 ชื่อวิชา Concrete & Engineering Materials,6 มี.ค. 2017 - 18 มี.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203322 ชื่อวิชา Civil Eng. Materials Testing Lab.,4 ก.ย. 2017 - 15 ก.ย. 2017