ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Highway projectsAsphalt Concrete Overlaysbridgecarbon dioxide emissionsCarbon emissionsconcreteconcrete bridgeconstruction equipmentconstruction operationsConstruction ProductivityCrackCrack widthdegradationdiscrete-event simulationEnergy ConsumptionEnvironmental impactEnvironmental sustainabilityFinite element methodflexible pavementfree vibration analysisGeotechnical Engineering I-GirderInfrastructure managementlandslideLoad testMarine risernatural frequencyOptimizationPavement constructionprestressed concretePrestressed Concrete BridgeProcess-based analysisRC. BridgeReinforced ConcreteReinforced concrete bridgereliabilityResource allocationRoad maintenanceStructural Reliability AnalysisSustainabilityTransportation Networksunsaturated soilsU-Rib Stiffenersvariational methodvirtual workการกระจายสินค้าการติดตามงานการทดสอบศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์การพัฒนาที่ยั่งยืนการไหลของสารสนเทศเกลือในดินคลอไรด์คอนกรีตคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้คุณสมบัติของดินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซัลเฟตโซ่อุปทานดินขาวดินซีเมนต์ดินถล่มบล็อกประสานแผ่นดินไหวระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แรงดึงที่ปลายโลจิสติกส์วิธียิงเป้าสมบัติทางวิศวกรรมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด Plank Girderสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสันชะลอความเร็วสาธารณูปโภคพื้นฐานสารธรรมชาติสารประกอบเกลือในดินสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสภาวะรุนแรงเสริมกำลังเสาเข็มหน่วยงานประปาห่วงโซ่เหล็กข้ออ้อยเหล็กเส้นกลมอนุทินการเรียนรู้อพยพออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวอาคารเขียวอาคารชลประทานอาคารที่ได้รับผลกระทบอาคารสูงอ่างทองอาหารฮาลาลอุณหภูมิอุณหภูมิของแอสฟัลต์คอนกรีตอุบัติเหตุอุโมงค์ข้ามแยกแอ่นตัวมากแอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลต์คอนกรีต ซูเปอร์เพฟ กำลังรับแรงดึงทางอ้อม โมดูลัสคืนตัวแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70 โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ หินปูน การเปลี่ยนรูปแบบถาวรีultra high performance concrete

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.05 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 172 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 53 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 119 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)