ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Highway projectsAsphalt concrete overlaysBridgecarbon dioxide emissionsCarbon emissionsconcreteconcrete bridgeconstruction equipmentconstruction operationsConstruction productivityCrackCrack widthdegradationdiscrete-event simulationEnergy ConsumptionEnvironmental impactEnvironmental sustainabilityfinite element methodflexible pavementfree vibration analysisGeotechnical Engineering I-GirderInfrastructure managementlandslideLoad testMarine risernatural frequencyOptimizationPavement constructionPrestressed concretePrestressed concrete bridgeProcess-based analysisRC. BridgeReinforced Concretereinforced concrete bridgeReliabilityResource allocationRoad maintenanceStructural reliability analysisSustainabilityTransportation Networksunsaturated soilsU-Rib Stiffenersvariational methodvirtual workการกระจายสินค้าการติดตามงานการทดสอบศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์การพัฒนาที่ยั่งยืนการไหลของสารสนเทศเกลือในดินคลอไรด์คอนกรีตคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้คุณสมบัติของดินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซัลเฟตโซ่อุปทานดินขาวดินซีเมนต์ดินตะกอนดินถล่มบล็อกประสานแผ่นดินไหวระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แรงดึงที่ปลายแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสลวดอัดแรงลักษณะชั้นดินโลจิสติกด้านการขนส่งโลจิสติกส์วิธียิงเป้าสมบัติทางวิศวกรรมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด Plank Girderสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสาธารณูปโภคพื้นฐานสารธรรมชาติสารประกอบเกลือในดินสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสภาวะรุนแรงสิ่งแวดล้อมรุนแรงสินค้าการเกษตรเส้นใยคาร์บอนเสริมกำลังเสาเข็มหน่วยงานประปาห่วงโซ่เหล็กข้ออ้อยอาคารชลประทานอาคารที่ได้รับผลกระทบอาคารสูงอ่างทองอาหารฮาลาลอุณหภูมิของแอสฟัลต์คอนกรีตอุบัติเหตุอุโมงค์ข้ามแยกแอ่นตัวมากแอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลต์คอนกรีต ซูเปอร์เพฟ กำลังรับแรงดึงทางอ้อม โมดูลัสคืนตัวีultra high performance concrete

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 685.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 16 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.05 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 156 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 109 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)